KAM S DE?MI - Svet kreatívnych detí a ich rodičov
Nedeľa, 26. Marca 2017
Prihlásiť sa

Výtvarná sú?a?
Inzercia
68. zbor Biele vrany, Ko?ice

68. zbor Biele vrany, Košice

Košice

V zbore prijímajú nováčikov vo veku od 8 - do 15 rokov. Len výnimočne prijímame chlapcov a dievčatá vo vyššom veku. Prihlási? sa dá e-mailom, ktorý sa nachádza v kontaktoch na internetovej stránky zboru. Treba v ňom uvies? hlavne vek a pohlavie die?a?a a adresu bydliska - podľa týchto informácií zborová rada navrhne, ktorého oddielu by sa malo sta? členom.

Základné podmienky pre nováčika nie sú náročné. Menšie deti by mali vedie? číta? a písa?, samozrejmos?ou je samostatnos? v obliekaní a obúvaní, nemal by im robi? problém by? na výpravách celý deň (víkend) bez rodičov. Treba si uvedomi?, ?e sa od die?a?a bude vy?adova? pravidelná dochádzka a plnenie drobných úloh aj mimo stretnutí v klubovni.

Vo všetkých oddieloch nášho 68. zboru Biele vrany Košice máme jednotné pravidlá pre platenie mesačných členských príspevkov. Platia sa 10 mesiacov v roku (teda príspevky sa neplatia za júl a august). Od 1.1.2009 je stanovená ich výška na 4 € / 120 Sk - mesačne.

      
Adresa:  Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice, Potočná 22, 040 01 Košice
Kontakt: 055 / 633 48 90, 0902 747 376, 68zbor@scouting.sk, www.68zbor.sk

Komentáre
Žiaden komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste alebo zaregistrujte sa.

Žiadne hodnotenie ešte nebolo zaznamenané.
Rýchle hľadanie
Prihlásenie
Inzercia