KAM S DEŤMI - Svet kreatívnych detí a ich rodičov
Pondelok, 30. Marca 2015
Prihlásiť sa

Výtvarná súťaž
Inzercia
Bema Slovakia, Žilina, Martin

Bema Slovakia, Žilina, Martin

Žilina, Martin

BEMA – športovo - plavecké centrum organizovala detské víkendové plavecké  kurzy od roku 1996. Plavecké kurzy prebiehali v prenajatých priestoroch areálu plávania ZŠ Martinská v Žiline. Od roku 2005 rozšírila svoju činnosť o organizovanie „Plaveckej škôlky“ pre deti predškolského veku. Od roku  2007 víkendové kurzy plávania organizujeme aj v meste Martin v areáli plávania hotela Viktória. Novinkou v našej ponuke je otvorenie a prevádzkovanie Detského plaveckého centra v centre Žiliny, kde súčasťou vybraných detských plaveckých programov je i saunovanie a detské masáže. Plavecké kurzy organizujeme v priestoroch, ktoré vyhovujú zdravotným požiadavkám a pravidelne sú monitorované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline a ďalšími akreditovanými organizáciami. Plavecké kurzy vykonávajú odborní inštruktori a tréneri plávania (inštruktori pre plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku, držitelia trénerských preukazov A  a C, držitelia certifikátov hier vo vode...). Práca s deťmi vo vodnom prostredí prebieha podľa osvedčenej metodiky a praxe, podľa skúseností z Českej republiky s využitím rozmanitých didaktických plaveckých pomôcok. Pri práci s deťmi vychádzame zo zásady, že výučba  plávania detí predstavuje otvorený, dlhodobý a systematický proces vyžadujúci si trpezlivosť, dôslednosť, individuálny prístup a rešpektovanie psychomotorického vývoja detí.

Plavecká škôlka:
Základným cieľom je pravidelným pobytom detí vo vodnom prostredí a ich otužovaním prispieť k zvýšeniu obranyschopnosti detí a k pestovaniu hygienických návykov. Cieľom plávania detí v tomto veku je odstrániť strach detí z vody, naučiť ich základným plaveckým zručnostiam, a tým pripraviť deti na zvládnutie plaveckých spôsobov, ktoré sú obsahom plaveckej školy. Samotná práca s deťmi prebieha s využitím rozmanitých certifikovaných plaveckých pomôcok a hračiek, ako sú plavecké pontóny, vodné valce, plavecké opasky, plavecké dosky rôznych tvarov, loptičiek, vodných zvieratiek, šmýkačiek, kruhov a pod.

Nácvik vo vodnom prostredí prebieha najprirodzenejšou formou – formou hier na nácvik pohybových a koordinačných schopností, hier na nácvik dýchania, splývania, hier na nácvik orientácie nad vodou a pod vodou, na súhru dýchania a splývania s využitím detských básničiek, pesničiek a riekaniek s vodnou tematikou. Súčasťou detských programov „plaveckej škôlky“ je i saunovanie a detské masáže. Plavecká škôlka prebieha skupinovou formou.

Miesto akcie:
- Detské plavecké centrum Žilina, Sasinkova 8, Žilina: re deti je k dispozícii bazén s rozmermi 15 x 6 m, hĺbka vody 140 cm, teplota vody 29° - 30º C, recepcia, dve sauny, hygienická časť. V celom areáli je podlahové vykurovanie.
- Areál Plávania hotela Viktória, V. Žingora 9820, Martin: Pre deti je k dispozícii bazén s rozmermi 15 x 5-7 m, hĺbka vody 120 – 150 cm, teplota vody 28º C, šatne, sprchy, WC, sušiče vlasov, vykurované priľahlé priestory bazéna.

Plavecká škola (pre deti staršieho predškolského roku 4 - 5 ročné, pre deti školského veku od 6 rokov):
Základným cieľom je systematické odstraňovanie plaveckej negramotnosti detí s rešpektovaním postupnosti od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od ľahšieho k ťažšiemu tak, aby cieleným opakovaním sa deti „plavecky“ zdokonaľovali. Samotná práca s deťmi prebieha s využitím rozmanitých certifikovaných plaveckých pomôcok a hračiek, ako sú plavecké pontóny, vodné valce, plavecké opasky, plavecké dosky rôznych tvarov, loptičiek, vodných zvieratiek, šmýkačiek, kruhov apd.
Cieľ plávania plaveckej školy je diferencovaný podľa typu kurzu, do ktorého je dieťa zaradené.

V prípravnom kurze:
- pre „smelé deti“ a absolventov plaveckej škôlky zvládnuť, zdokonaľovať a rozširovať základné plavecké zručnosti, osvojiť si splývanie s plaveckou doskou a bez plaveckej dosky v polohe na prsiach a v polohe na znaku, zvládnuť a zdokonaľovať základy správnej techniky dýchania;
- pre „bojazlivé deti a deti s prvotným kontaktom s organizovanou formou výuky odstrániť strach z vodného prostredia formou hier s využitím didaktických pomôcok, zvládnuť splývanie s plaveckou doskou v polohe na prsiach a na znaku.
- v základnom kurze (I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň):
Zdokonaľovať zásady správnej techniky dýchania, nácvik jedného alebo dvoch plaveckých spôsobov s plaveckou doskou a bez plaveckej dosky, preplávanie aspoň 10 m. Cieľ plávania jednotlivých nadväzujúcich stupňov základného kurzu je zameraný na upevňovanie istoty, dýchania a techniky plaveckého spôsobu s preplávaním čo najväčšej vzdialenosti. 

V zdokonaľovacom kurze:
Zdokonaliť osvojené plavecké spôsoby – zdokonalenie techniky a vytrvalosti, nácvik a zvládnutie ďalších plaveckých spôsobov. Súčasťou vybraných detských programov „plaveckej školy“ je i saunovanie a detské masáže. Plavecká škola prebieha individuálnou alebo skupinovou formou.

Miesto akcie:
- Areál plávania ZŠ Martinská 3325, Žilina - Vlčince: Pre deti je k dispozícii bazén s rozmermi 12,5 x 8 m, hĺbka vody min. 110 cm, max. 130 cm, teplota vody 29° - 30º C, šatne, sprchy, WC, sušiče vlasov, vykurované priľahlé priestory bazénu.
- Detské plavecké centrum Žilina, Sasinkova 8, Žilina: Pre deti je k dispozícii bazén s rozmermi 15 x 6 m, hĺbka vody 140 cm, teplota vody 29° - 30º C, recepcia, dve sauny, hygienická časť. V celom areáli je podlahové vykurovanie.
- Areál Plávania hotela Viktória, V. Žingora 9820, Martin: Pre deti je k dispozícii bazén s rozmermi 15 x 5-7 m, hĺbka vody 120 – 150 cm, teplota vody 28º C, šatne, sprchy, WC, sušiče vlasov, vykurované priľahlé priestory bazéna.

      
Adresa: BEMA SLOVAKIA, s.r.o., Na kopci 35, 010 01 Žilina
Kontakt: 0904 512 051, 0903 128 715, 041 / 565 04 20, rybpriko@stonline.sk, bemaslovakia@stonline.sk, www.bemaslovakia.sk

Komentáre
Žiaden komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste alebo zaregistrujte sa.

Žiadne hodnotenie ešte nebolo zaznamenané.
Rýchle hľadanie
Prihlásenie
Inzercia