KAM S DE?MI - Svet kreatívnych detí a ich rodičov
Nedeľa, 26. Marca 2017
Prihlásiť sa

Výtvarná sú?a?
Inzercia
Hvezdáreň na Vartovke, Banská Bystrica

Hvezdáreň na Vartovke, Banská Bystrica

Banská Bystrica

Vartovka bola vytvorená v roku 1564 vojenským poriadok na obranu banských miest a jej úlohou bolo oznamova? pohyb nepriateľa. Dňa 2.5.1961 bola táto budova odovzdaná verejnosti ako kultúrne zariadenie – Hvezdáreň, za pomoci členov astronomického krú?ku pri Dome osvety v Banskej Bystrici.

Hvezdáreň v Banskej Bystrici je špecializované kultúrno-vzdelávacie zariadenie, ktorého cieľom je šíri? a propagova? vedecké a technické poznatky z astronómie a príbuzných vied medzi širokou verejnos?ou s dôrazom na mláde?. Hlavnou činnos?ou je však doplnková výučba astronómie pre všetky stupne škôl v súlade s ich učebnými plánmi. Táto činnos? sa vykonáva priamo v objekte pozorovateľne na Vartovke a je spojená s praktickým pozorovaním objektov dennej i nočnej oblohy.

Organizuje exkurzie, prednášky, besedy, astronomické dni a večery, filmové večery, vedomostné, výtvarné a literárne sú?a?e, ako aj školenia, semináre a poznávacie zájazdy. Druh a formu programu si mô?u záujemcovia vopred vybra?.

Počas Vašej návštevy na Vartovke Vám pracovníci ponúkajú slu?by, ktoré sa menia v závislosti od charakteru návštevy a Vašich po?iadaviek.

Be?ný program návštev je uvedený v nasledujúcom zozname:

Návštevy na Vartovke počas otváracích hodín: Pokiaľ navštívite hvezdáreň počas otváracích hodín, v závislosti od počasia Vám uká?u slnečnú fotosféru (pozorovanie Slnka) počas dňa. Večer, vzhľadom na ročné obdobie a fázu Mesiaca, mô?ete pozorova? objekty nočnej oblohy, ktoré sú v dosahu prístrojov. Predovšetkým je to Mesiac, planéty a ostatné objekty nočnej oblohy. Pre večernú návštevu je najvhodnejšie si vybra? obdobie okolo prvej štvrti. Poskytnú Vám krátku prednášku (ak je viac záujemcov) spojenú s premietaním filmu s astronomickou tematikou. Zvyšok Vašej návštevy je plne vo Vašej ré?ii.

Návštevy mimo otváracích hodín: V prípade, ?e chcete hvezdáreň na Vartovke navšívi? mimo otváracích hodín, poskytnú Vám aj takúto mo?nos?. Pre skupiny s minimálnym počtom 10 osôb je návšteva mo?ná po telefonickom dohovore s odbornými pracovníkmi hvezdárne. Telefónne číslo:  0917 681 601 alebo e-mailom (hvezdarenbb@gmail.com, kontakt@astrobb.sk). V prípade výskytu zaujímavých astronomických javov, ako sú napr. zatmenia Slnka a Mesiaca, jasné kométy a významné prechody planét cez disk Slnka je hvezdáreň prístupná aj mimo návštevných hodín.

Vstupné:
deti do 6 rokov: zdarma
deti nad 6 rokov, študenti, dôchodcovia: 0,50€
dospelí: 0,70€
exkurzie:  0,70€ za ?iaka

OTVÁRACIE HODINY

čas

apríl, máj, jún, september, október

piatok 17:00 - 22:00

sobota 10:00 - 17:00

 

Kontakt: www.astrobb.sk

Komentáre
Žiaden komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste alebo zaregistrujte sa.

Žiadne hodnotenie ešte nebolo zaznamenané.
Rýchle hľadanie
Prihlásenie
Inzercia