KAM S DE?MI - Svet kreatívnych detí a ich rodičov
Nedeľa, 26. Marca 2017
Prihlásiť sa

Výtvarná sú?a?
Inzercia
Články: Kúpaliská, plavárne
Počet článkov: 28

Hľadať v článkoch:


Plavajuce deti
Pozývame v?etky deti vo veku od 4 mesiacov do 5 rokov na kurzy plávania v Dunajskej Strede a Stupave.Prihlási? sa mo?ete na tel.čísle 0905 808 909--0918/804 359 alebo na www.detskeplavanie.sk.Te?íme sa na ka?dého!!!!


Kúpalisko, Bratislava - Lamač

Malé kúpalisko na začiatku bratislavskej mestskej časti Lamač je vsunuté medzi rad rodinných domov. Je to malý objekt s dvomi detskými bazénmi a jedným veľkým. Pričom v jednom detskom bazéne je voda asi do 30 cm a v druhom do 90 cm. Pri ka?dom z bazénov sú sprchy.Rekreačná oblas? Teplý Vrch

Teplý Vrch je rekreačná oblas? v blízkosti Rimavskej Soboty pribli?ne 15 km z mesta. Je najpopulárnejším miestom v okolí pre niekoľkodňovú rekreáciu pri vode či u? pre tých, ktorí preferujú odpočinok na plá?i alebo pri chytaní rýb. Vodná nádr? v lete dosahuje teplotu aj 28°C pri zachovaní veľkej čistoty vody a malého mno?stva zelených rias. Voda do Teplého Vrchu priteká z jaskýň v oblasti Drienčanskeho krasu. Voda vo Vodnej nádr?i Teplý vrch v rámci Slovenska dosahuje tie najvyššie teplotné hodnoty.Areál vodného ly?ovania, Ratnovská zátoka - Pie??any

Areál vodného ly?ovania je situovaný v ľavej časti jazera Sĺňava na rieke Váh pri obci Ratnovce vytvorením umelého násypu. Vodné ly?ovanie za vlekom: Ly?iari sú ?ahaní lanom, ktoré je umiestnené nad vodou a nepou?i? pri tom ?a?ný čln. Ly?ovanie za vlekom umo?ňuje ly?ova? väčšiemu počtu ľudí naraz, čo zni?uje cenu prevádzky a tým pádom aj koncovú cenu pre ly?iara. Namiesto člnu má vodnoly?iarsky vlek inštalovaných 4-5 kovových stĺpov s otočným kolesom, ktoré sú spojené dvomi oceľovými lanami s priemerom 10mm.Termál centrum Galandia, Galanta

Centrom termálneho komplexu s celoročnou prevádzkou je hlavný objekt, v ktorom z pohľadu návštevníkov hrá rozhodujúcu úlohu bazénová hala so štyrmi nerezovými vnútornými bazénmi v celkovej rozlohe 513 m2. V rámci haly je mo?né vyu?i? slu?by aj samoobslu?nej reštaurácie, na galérii sú umiestnené šatne pre mu?ov a ?eny s hygienickými zariadeniami. K dispozícii sú aj základné relaxačné slu?by - masá?e.Relaxačné a informačné centrum Terchovec, Terchová

Ponúka kompenzáciu na ka?dé za?a?enie a na všetky druhy prác. Relaxom, zábavou a športom rýchlo a kvalitne zregenerujete sily a zvýšite svoj pracovný výkon. Ušite si relax na mieru.Plaváreň Relax komplex, Nové Zámky

Voda v bazénoch je udr?iavaná na vysokej hygienickej úrovni. Detský bazén má hĺbku 60cm a pre dospelých dosahuje max. hĺbku 180cm. Na bezpečnos? návštevníkov počas celého dňa dozerajú profesionálni plavčíci.Plavecký bazén: dĺ?ka 50m , šírka 21m, najmenšia hĺbka 1,3m, najväčšia hĺbka 1,8m, teplota vody 20°C. Detský bazén: najväčšia hĺbka 0,6m. Aktivity a slu?by: plávanie, šatne, sprchy, plavecké kurzy, občerstvenie.Plaváreň, ?iar nad Hronom

Plaváreň ponúka 3 bazény, saunu, masá?e, fitness centrum a espresso. Bazény: plavecký bazén - 28°C, výukový bazén - 29°C, detské bazénky - 30°C. Aktivity a slu?by: plávanie, plavecké kurzy batoliat, sauna, masá?e, lymfodrená?, oxygenterapia, fitnes, občerstvenie.Letná plaváreň, Trenčín
Plavecký bazén 50m - vodná kaskáda, vzduchová masá?, stenové masá?ne trysky, vodný chrlič, šmykľavky. Detský bazén - šmykľavky, vodný je?ko, striekacie zvieratko, lieviková sprcha.


Plaváreň, Pezinok

Sauna, masá?ny salón, fitnes centrum, plavecké kurzy, zapo?ičanie plaveckých pomôcok, zapo?ičanie sušiča vlasov, „darovacie“ pouká?ky.Plaváreň Pasienky, Bratislava

Plaváreň ponúka 50-metrový bazén s hľadiskom a 25-metrový výukový bazén. Rozmery 25-metrového bazéna a príjemné prostredie je vhodné pre rodiny s de?mi a rekreačných plavcov. Slu?by v objekte: plávanie, sauna, šatne, sprchy.Krytá plaváreň, Prievidza
Areál krytej plavárne sa nachádza v športovo-obchodnej zóne mesta, na sídlisku Píly, v blízkosti zimného štadióna, športovej haly a plá?ového kúpaliska. Krytá plaváreň je vyu?ívaná počas celého kalendárneho roka, okrem povinných odstávok prevádzky v dôsledku prerušenia dodávky tepelnej energie z tepelného napájača ENO - Prievidza a v dôsledku zabezpečenia čistenia bazénu, bazénovej haly a ostatných priestorov.


Termálne kúpalisko Be?eňová, Liptov
Areál termálneho kúpaliska le?í na území regiónu Liptov v kúpeľnej dedinke Bešeňová, 12 km od Ru?omberka. Poskytuje celoročný oddych v prekrásnom prostredí Chočských vrchov a Malej Fatry. Návštevníci si mô?u vychutna? Relax all inclusive vo vonkajších bazénoch s geotermálnou vodou a vodnými atrakciami, vo vnútorných bazénoch s čírou ohrievanou vodou a vo Vitálnom svete – Wellness centre – sústave sáun a inhalácií.


Vodná plocha KUCHAJDA, Bratislava

Kuchajda je prírodné kúpalisko v Bratislave. Rekreačný, kultúrny a športový areál je vybudovaný v priestore bývalého štrkoviska. Jazero je počas celého roka prí?a?livé pre rybárov a v lete slú?i ako rekreačné centrum. V areáli okrem kúpania a vodných športov (člnkovanie, vodné bicykle) je mo?nos? si zabeha?, zahra? si malý futbal, basketbal, plá?ový volejbal a malé deti si mô?u vyskúša? svoje športové majstrovstvo na rôznych preliezačkách. Voda je kontrolovaná Úradom pre verejné zdravotníctvo.Kúpalisko DELFÍN, Bratislava

Delfín je typickým mestským kúpaliskom umiestneným uprostred sídliska v bratislavskom Ru?inove. Ak máte radi aktívny oddych, mô?ete si zapláva? v plaveckom bazéne. Deti sa dosýta vyšantia vo dvoch detských bazénoch so šmykľavkou a fontánami i na preliezkach a hojdačkách.   Popri bazénoch sa mô?ete osvie?i? v sprchách, alebo sa slni? na terase. Najes? sa mô?ete  v bufete, na svoje si prídu i gurmáni, ktorí uprednostňujú teplé jedlá.

 

 


Strana 1 z 2 1 2 >
Rýchle hľadanie
Prihlásenie
Inzercia