KAM S DE?MI - Svet kreatívnych detí a ich rodičov
Nedeľa, 26. Marca 2017
Prihlásiť sa

Výtvarná sú?a?
Inzercia
M? Belehradská - montessori, Ko?ice

MŠ Belehradská - montessori, Košice

Košice

Vo výchovno-vzdelávacom procese vyu?íva MŠ Belehradská  "Program výchovy a vzdelávania", ktorý obohacuje o alternatívne prvky pedagogiky M. Montessori. V roku 2001 škola získala certifikát o prijatí a zaradení do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Okrem tohto zvýšená pozornos?  je v škôlke venovaná Vv, Tv, hudobno-pohybovej výchove, LEGO DACTA, a krú?kovej činnosti. Úloha učiteľky spočíva v tom, ?e de?om sprostredkúva kontakt s prostredím, pozoruje , pomáha, radí. Aktivita učiteľky je vystriedaná aktivitou detí. Pri tom sa rešpektuje osobnos? die?a?a a jeho všestranný rozvoj. Dôle?itý je proces nie výsledok. V procese sa die?a učí, získava vedomosti a zručnosti.

 

Adresa: MŠ BELEHRADSKÁ, Belehradská 6, 040 13 Košice
Kontakt: 055 / 636 18 13, www.msbelehradska.extel.sk

Komentáre
Žiaden komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste alebo zaregistrujte sa.

Žiadne hodnotenie ešte nebolo zaznamenané.
Rýchle hľadanie
Prihlásenie
Inzercia