KAM S DEŤMI - Svet kreatívnych detí a ich rodičov
Nedeľa, 29. Marca 2015
Prihlásiť sa

Výtvarná súťaž
Inzercia
Plavecká škola Aqua, Košice

Aqua centrum – Plavecká škola Aqua, Košice

Košice

Plaveckú školu začínajú navštevovať detičky (baby kurz) ihneď po narodení (0-2 roky). V materských školách opäť navštívia Aqua centrum (predplavecký kurz), nakoľko organizuje skupinové kurzy pre predškolské zariadenia v celom meste (4-6rokov). Základné  a stredné školy dostávajú ponuky na plávanie v rámci vyučovania.

Priestor na plávanie majú v Aqua centre deti z celých Košíc a okolia vo večerných kurzoch, kde majú možnosť zúčastniť sa základného a zdokonaľovacieho kurzu (6-14 rokov), alebo sa môžu pripravovať na plavecké resp. vodnopólové tréningy v najväčšej základni plávania v meste v AQUA prípravke (kondičné plávanie), ktorá pripravuje deti na tréning pre ŠKP ale aj iné oddiely plávania resp. vodného póla. Pokiaľ sa tu nenaučia plávať deti, ešte stále je tu možnosť naučiť sa plávať alebo zdokonaliť sa pre dorast ale aj dospelých (15-80 rokov).

Baby kurz: Plávanie kojencov a batoliat pre detičky od 6 mesiacov – do 2 rokov
Miesto akcie: Wellnes club - Diamantová 1 
Trvanie: 10hod + prednáška
O možnosti a podmienkach zapojenia sa do tohto programu sa informujte na telefónnych číslach 0905 546 312, 055 / 623 30 14 alebo aquaskola@aquaskola.sk
Cena kurzu:  100 € (3012,60 Sk)
Cena prednášky: 20€ (602,52 Sk)
Cena kurzu + prednášky: 100 € (3012,60 Sk)
Na prednáške sa dozviete ako pripraviť dieťatko na ,, veľký “ bazén. Dieťatko následne pripravujete Vy pri bežnom kúpaní doma. Prednáška zahŕňa názorné video ukážky celého postupu prípravy ako aj všetky podrobnosti týkajúce sa priebehu kurzu ktoré Vám osobne vysvetlí vedúci kurzu. V cene prednášky je zahrnutý aj manuál postupnosti pri nácviku organizačné pokyny. S dieťatkom si doma nacvičíme celú ,,abecedu“  čiže prípravu od ktorej sa odvíja Baby kurz a tak rodičia ako aj detičky sa naučia základné zručnosti aby v nich mohli pokračovať už pod vedením vyučujúceho priamo na bazéne. Výhodou oproti iným metodikám výuky bez prednášky je to, že nezačíname od bodu nula a dieťatko zvláda oveľa ľahšie všetky prvky aplikované na Baby kurze.
Pojem plávanie tu zahŕňa hru rodičov , rôzne cviky a ponáranie s  deťmi vo vode, kde sa deti učia základné plavecké zručnosti, ktoré musí zvládnuť každý, kto sa chce naučiť plávať.
V bazéne je s dieťatkom jeden z rodičov. Maximálny počet detí v skupine je 7. Na konci kurzu dostanú deti fotku  z ponárania pod vodou. A fotky na CD z ,,plávania“ detičiek.

Plavecká škola:
- Predplavecký kurz
- Základný kurz
- Zdokonaľovací kurz
- Prírpava do oddielu plávana  vodného póla

Predplavecký kurz:
Kontakt: 0905 546 310
Miesto: Krytá plaváreň
Trvanie: 10 hodín
Cena: 24 € (723,02 Sk) - Krytá plaváreň
Tento kurz je určený pre deti predškolského veku. Cieľom kurzu je získať u detí kladný vzťah k vode. Naučiť deti dýchať do vody, získať základné plavecké pohyby s nadľahčovacími pomôckami aj bez pomôcok. Niektoré deti sa dokážu samostatne pohybovať po hladine. Kurz nemá za cieľ naučiť deti samostatne plávať. Tento kurz je určený pre skupinovú výuku detí prostredníctvom materskej školy. V prípade, že rodič chce dieťa nosiť samostatne v doobedňajších hodinách, je možné sa po dohode zaradiť do skupinového kurzu. Kurzy prebiehajú len v dopoludňajších hodinách. Na konci kurzu dostanú deti mokré vysvedčenie.

Základný kurz::
Kontakt: 055 / 623 30 14, 0905 546 310
Miesto: Krytá plaváreň
Trvanie: deti - 15 hodín
Cena: 70 € ( 2108,82 Sk)
Tento kurz je určený pre deti od 6 rokov až po dospelých. Cieľom kurzu je naučiť frekventantov plávať plaveckým spôsobom prsia , základy ponárania hlavy, dýchania  do vody a skákania na nohy. Deti sa učia plávať s plaveckou vestou , osvojujú si základy všetkých 4  plaveckých spôsobov , pričom dôraz sa kladie na plavecký spôsob – prsia a technické zvládnutie koordinácie pohybov rúk a nôh. Po 8. lekcii začínajú plávať postupne aj bez plaveckej vesty. Kurz končí 15. lekciou , kedy absolvujú frekventanti kurzu skúšku , koľko metrov zvládnu preplávať samostatne. Na poslednej hodine je preskúšanie, deti obdržia diplom.

Zdokonaľovací kurz:
Kontakt: 055 / 623 30 14, 0905 546 310
Požiadavky: vek min. 6 rokov, vedieť preplávať min. 25 m jedným spôsobom s istotou
Miesto: Krytá plaváreň
Trvanie: deti - 15 hodín
Cena: 70 € ( 2108,82 Sk)
Tento kurz je určený pre deti od 6 rokov až po dospelých. Cieľom kurzu je naučiť frekventantov plávať plaveckým spôsobom prsia, kraul, znak,  a štartový skok - všetko technicky správne. Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné pokračovať v prípravke (kondičné plávanie).

Prípravka do oddielu plávania a vodného póla:
Kontakt: 055 / 623 30 14 , 0905 546 310
Požiadavky: vek min. 7 rokov, úspešné absolvovanie zdokonaľovacieho kurzu
Miesto: Krytá plaváreň
Trvanie:. 25 hodín
Cena: 70 € ( 2108,82 Sk)
Táto príprava je základom plaveckého resp. vodnopólového tréningu. Frekventanti chodia na tréning dva krát v týždni. Cieľom tréningov je pripraviť deti na plavecký tréning v oddiely ŠKP, respektíve zamestnať deti správnou činnosťou, podporujúcou zdravotný, psychický a duševný stav dieťaťa. Deti si zdokonaľujú plavecké spôsoby, učia sa základom plaveckých a vodnopólových tréningov, základom potápania a vodnej záchrany. Plavci sa zúčastňujú aj plaveckých súťaží. Najlepších plavcov vyberáme do oddielu plávania ŠKP, kde sme trénermi mládeže.

Adresa: Aqua centrum – Plavecká škola Aqua, Krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, Košice
Kontakt: 055 / 623 30 14 , 0905 546 310,  www.aquaskola.sk

Komentáre
Žiaden komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste alebo zaregistrujte sa.

Žiadne hodnotenie ešte nebolo zaznamenané.
Rýchle hľadanie
Prihlásenie
Inzercia